ریاست پارك

نام : سعید

نام خانوادگي : جعفری راد

تحصيلات :دکترای شیمی

شماره تماس دفتر: 33362280

معاون پشتیبانی و توسعه منابع

نام : یاسر

نام خانوادگي : شهبازی

تحصيلات : دکترای مهندسی عمران

شماره تماس دفتر: 33370497

معاون فناوری و نوآوری

نام : مهدی

نام خانوادگي : زینالی

تحصيلات : دکترای مهندسی برق

شماره تماس دفتر: 33370497

مدیر امور اداری

نام : فاطمه

نام خانوادگي : پاک عنصرودی

شماره تماس دفتر: 34265012

سرپرست امور مالی

نام : باقر

نام خانوادگي : نصرتی

تحصيلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 33363370

مدیر مرکز رشد

نام : بهمن

نام خانوادگي : محمدياري

تحصيلات : ليسانس ریاضی (کاربرد کامپیوتر)

شماره تماس : 34265004

مدیر موسسات

نام : مریم

نام خانوادگي : آرین خواه

شماره تماس دفتر:

رئیس خدمات فنی و تخصصی

نام : سعید

نام خانوادگي : اصلانی شتربانی

مدیر بازاریابی و تجاری‌سازی

نام : فرهاد

نام خانوادگي : خلقی

تحصيلات : ليسانس شیمی

شماره تماس : 34265014

مسئول حراست

نام : مهدی

نام خانوادگي : تارقلی زاده

شماره تماس دفتر: