خبرها

پایلوت (مرحله تولید نیمه صنعتی) به مرحله ای از تحقیقات اطلاق می شود که پس از پایان مرحله نمونه سازی، شروع شده و نتایج حاصل از آن برای دستیابی به دانش فنی تولید انبوه (فناوری) به کار گرفته می شود.
تعمیم نتایج حاصل از روش های آزمایشگاهی و گسترش آنها در حد پارامترهای تولید نیمه صنعتی و صنعتی می تواند به عنوان اولین قدم در بهبود شرایط تولید باشد و نیز امکان طراحی واحدهای ساده تر و موثرتر در داخل کشور را ممکن سازد.
پایلوت پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی با هدف کسب دانش فنی تولید در مقیاس نیمه صنعتی بر مبنای نتایج تحقیقات و طرح های پژوهشی صنایع شیمیای و به منظور کمک به موسسات جهت بهینه سازی نمونه های آزمایشگاهی و به دست آوردن فرایندهای مناسب و روان برای تولید انبوه، امکانات و فضای لازم جهت اجرای فرایندهای تولید محدود را در اختیار متقاضیان قرار می دهد.
در این پایلوت راکتورهای همزندار دوجداره در اندازه های مختلف 30، 100، 200، 400، لیتری از نوعglass line  و شیشه ای و تجهیزاتی نظیر واحد تقطیر، کندانسور، خشک کن، پمپ های خلاء، سیستم گرمایش روغن داغ، آسیاب و فیلتر تحت فشار نصب و راه اندازی شده اند