معرفی مرکز رشد ارس

مرکز رشد واحدهای فناور ارس در سال 95 شروع بکار کرده و موافقت نامه اصولی خود را در تاریخ1397/01/29 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت نموده است. تعداد 48 شرکت مورد پذیرش قرار گرفته اند که از این تعداد، 26 شرکت مستقر در این مرکز هستند.

امکانات و خدمات مرکز رشد
مشوق های حمایتی شرکت های دانش بنیان وفناور مستقر در مرکز رشد ارس:
ردیف عنوان مشوق میزان مشوق
1 امکان استقرار شرکت ها در مرکز رشد ارس تخفیف 100 درصدی
2 حمایت از شرکت ها در فن بازارها و نمایشگاه های داخلی و خارجی تا سقف 50 میلیون ريال
3 ایجاد زمینه همکاری با صنایع موجود در منطقه در زمینه ارائه خدمات فنی تخصصی -
4 امکان استفاده از کارگاه های موجود در منطقه -
5 اختصاص بیلیورد تبلیغاتی جهت تبلیغات محیطی شرکت های فناور و دانش بنیان 100 درصد رایگان
6 تسهیلات مالی تا سقف 1میلیارد ريال
7 حمایت از شرکت ها در تور صنعتی فناوری خارجی تا سقف 30 میلیارد ريال
8 حمایت از چاپ بروشور، کتابچه، سررسید و اقلام تبلیغاتی 20 میلیون ريال
9 ایجاد تعامل با سرمایه گذاران -
10 در اولویت قرار دادن طرح های دانش بنیان و فناور مستقر در مرکز رشد جهت تخصیص پاساژ صنعتی بدون طرح در کمیته فنی -

مشوق مشوق های حمایتی شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد ارس:
عنوان مشوق به شرکت های دانش بنیان میزان مشوق
تخفیف در عوارض پروانه ساخت 50 درصد
تخفیف در هزینه زمین 30 درصد
تخفیف در هزینه اجاره سالن های استیجاری برای 5 سال اول تولید انبوه 50 درصد
تخفیف در عوارض مجوز فعالیت و عوارض عمران شهری ۱۰۰ درصد


آدرس : آذربایجان شرقی، جلفا، نرسیده به میدان عباس میرزا، مجتمع مشاهیر آذربایجان، طبقه دوم-،مرکز رشد واحدهای فناور ارس
تلفن: 04131352351
آدرس وب سایت و کانال های اطلاع رسانی مجازی : roshd@arasfz.ir        -        fund.rt.aras@gmail.com     -     arasfund.ir
مدیر مرکز: خانم دکتر الهام ذکائی علمداری
 
تصاویر مرکز رشد