تلفنخانه و دبیرخانه
                                                                 ساختمان شهریار                                               مجتمع عصر انقلاب
تلفن 04133352261 تلفن 04134265021
فاکس 04133362282 فاکس 04135265006
دبیرخانه 04133360017 دبیرخانه 04134265006

  
حوزه ریاست
تلفن تماس سمت نام و نام خانوادگی
04133362280 رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی دکتر سعید جعفری راد
04133370496 معاون پشتیبانی و توسعه منابع دکتر یاسر شهبازی
04133366199 معاون فناوری و نوآوری دکتر سید هادی اقدسی
04133366205 رئیس دفتر ریاست، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دکتر امین عبدی
04133370495 کارشناس روابط عمومی پویا آهنگر آتشی
04133363280 دفتر ریاست پرویز اژدردوست 
04133366343 حراست مهدی تقی زاده
04133363370 کارشناس امور بین الملل حسام رحیمی
04133363280 منشی ریاست ابوالفضل عظیمی


 
حوزه معاونت پشتیبانی
امور اداری
نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
غلامرضا فیروزی فرد مدیر امور اداری 04134265012
رقیه همت وکیلی کارشناس امور اداری 04134265041
زینب احمدزاده کارشناس امور اداری 04134265041
شهرام اکبرزاده کارپرداز 04134265009
صدقعلی رستمی دبیرخانه مجتمع 04134265006
حمید فریدابراهیم نیا دبیرخانه شهریار 04133360017
سید حمید نوحی مسئول انبار و خدمات عمومی 04134265009 
مجتبی ناصرنیا امین اموال 04134265015
امور مالی 
باقر نصرتی مدیر امور مالی 04134265016
خدیجه جباری وردین کارشناس امور مالی 04134263151
نادر محمدی پور کارشناس امور مالی 04134265102
معصومه کوه پیما کارشناس امور مالی 04134263151
جواد راه نو کارشناس امور مالی  

امور عمرانی

احد شعری مقدم

امور عمرانی

04134265030

حمید تقوایی مسئول  تاسیسات 04134265037


 
حوزه معاونت فناوری و نوآوری
مرکز رشد
نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
بهمن محمدیاری مدیر مراکز رشد وابسته   04134265004
ناهیده نورافکن پشتیبانی امورفناوری 04134265017
معصومه کرمی کارشناس مرکز رشد 04134265129
سمیه ایامی  کارشناس مرکز رشد 04134265120
سمیرا حیدرزاده کارشناس مرکزرشد 04134265045
سجاد توسلی کارشناس مالکیت معنوی 04133363468
موسسات
مریم آرین خواه مدیر موسسات 04134265013
صالح خداداد لشگری کارشناس موسسات 04134265005
فاطمه پورصادق کارشناس موسسات 04134265005
انفورماتیک
داود جی افرام کارشناس انفورماتیک 04134265002
بازاریابی و تجاری سازی
فرهاد خلقی مدیر بازاریابی 04134265014
وحید مددی کارشناس بازاریابی 04134265053
علیرضا سپهری پور کارشناس بازاریابی 04134265000
فرشید صفایی مهر کارشناس بازاریابی 04134265003
سپیده خدایارپور کارشناس بازاریابی 04134265149
مینا سیفی کارشناس بازاریابی 04134265130
خدمات فنی و تخصصی
سعید اصلانی رئیس اداره خدمات فنی و تخصصی 04134265090
محمد سلمانی مقدسی کارشناس آزمایشگاه 04134265038
مسعود حاجی پور کارشناس آزمایشگاه 04134265038
 
نگهبانی
نگهبانی مجتمع عصر انقلاب 04134256618
نگهبانی ساختمان های شهریار 1 و 2 04133370493


 
 

پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی - ساختمان شهریار 1و2

آدرس : تبریز - خیابان آزادی - تقاطع  گلگشت -  ساختمان پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

تلفن :  33352261 - 041          93- 33370491-041  

نمابر : 33362282- 041

پست الكترونيكی : info@eastp.ir

کد پستی :5165639918
 


 

پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی - مجتمع عصر انقلاب

آدرس :  تبریز - شهرک اندیشه - کیلومتر 2 جاده کرجان- به طرف امام زاده سید محمد آقا کرجانی- مجتمع عصر انقلاب

تلفن: 28-34265021 - 041 

نمابر:  34265006-041

پست الكترونيكی :  info@eastp.ir

کد پستی : 5179865848