تلفنخانه و دبیرخانه
                                                                 ساختمان شهریار                                               مجتمع عصر انقلاب
تلفن 04133352261 تلفن 04134265021
فاکس 04133362282 فاکس 04135265006
دبیرخانه 04133360017 دبیرخانه 04134265006

  
حوزه ریاست
تلفن تماس سمت نام و نام خانوادگی
04133362280 رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی دکتر سعید جعفری راد
04133370496 معاون پشتیبانی دکتر غلامرضا دهقان
04133366199 معاون فناوری و نوآوری دکتر سید هادی اقدسی علمداری
04133366205 رئیس دفتر ریاست، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل فرهاد خلقی
04133363370 کارشناس روابط عمومی حبیب فریدابراهیم نیا
04133363280 دفتر ریاست پرویز اژدردوست 
04133366343 حراست مهدی تقی زاده
04133363370 کارشناس امور بین الملل حسام رحیمی
04133363280 منشی ریاست ابوالفضل عظیمی


 
حوزه معاونت پشتیبانی
امور اداری
نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
مینا سیفی  مدیر امور اداری 04134265012
علیرضا سپهری پور کارشناس امور اداری 04134265200
جواد راه نو کارشناس امور اداری 04134265041
مجتبی ناصرنیا کارپرداز 04134265015
صدقعلی رستمی دبیرخانه مجتمع 04134265006
حمید فریدابراهیم نیا دبیرخانه شهریار 04133360017
سید حمید نوحی مسئول انبار و خدمات عمومی 04134265009 
- امین اموال 04134265037 
امور مالی 
محسن ولیزاده مدیر امور مالی 04134265016
باقر نصرتی کارشناس حسابداری 04134265020
غلامرضا فیروزی فرد کارشناس امور مالی 04134265102
خدیجه جباری وردین کارشناس امور مالی --------
نادر محمدی پور کارشناس بودجه 04134265102
معصومه کوه پیما کارشناس بودجه -------
امور عمرانی
حمید تقوایی امور عمرانی 04134265030
احد شعری مقدم کارشناس امور عمرانی -------


 
حوزه معاونت فناوری و نوآوری
مرکز رشد
نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
بهمن محمدیاری مدیر مراکز رشد وابسته   04134265004
ناهیده نورافکن پشتیبانی امورفناوری 04134265017
معصومه کرمی کارشناس پذیرش مرکز رشد 04133265921
سمیه ایامی  کارشناس مرکز رشد(امور گرنت) 04134265120
سمیرا حیدرزاده کارشناس مرکزرشد (مسئول امور قراردادها) 04134265045
سپیده خدایارپور کارشناس مرکز رشد( نظارت و ارزیابی ) 04134265044
فرشید صفایی مهر کارشناس مراکز رشد اقماری   04134265132
موسسات
مریم آرین خواه مدیر موسسات 04134265013
صالح خداداد لشگری کارشناس موسسات 04134265005
فاطمه پورصادق کارشناس موسسات 04134265005
انفورماتیک
داود جی افرام کارشناس انفورماتیک 04134265002
بازاریابی و ارتباطات
وحید مددی  بازاریابی و ارتباطات 04134265014
سمانه نجاتی کارشناس بازاریابی و ارتباطات 04134265014
فاطمه صفری کارشناس دفتر مالکیت فکری 04134265053
خدمات فنی و تخصصی
سعید اصلانی رئیس اداره خدمات فنی و تخصصی 04134265090
محمد سلمانی مقدسی کارشناس آزمایشگاه 04134265038
مسعود حاجی پور کارشناس آزمایشگاه 04134265038
 
نگهبانی
نگهبانی مجتمع عصر انقلاب 04134256618
نگهبانی ساختمان های شهریار 1 و 2 04133370493


 
 

پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی - ساختمان شهریار 1و2

آدرس : تبریز - خیابان آزادی - تقاطع  گلگشت -  ساختمان پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

تلفن :  33352261 - 041          93- 33370491-041  

نمابر : 33362282- 041

پست الكترونيكی : info@eastp.ir

کد پستی :5165639918
 


 

پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی - مجتمع عصر انقلاب

آدرس :  تبریز - شهرک اندیشه - کیلومتر 2 جاده کرجان- به طرف امام زاده سید محمد آقا کرجانی- مجتمع عصر انقلاب

تلفن: 28-34265021 - 041 

نمابر:  34265006-041

پست الكترونيكی :  info@eastp.ir

کد پستی : 5179865848