مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچیمهندس اصغر رضائی 
  • کارشناس ارشد مهندسی مواد ریخته‌گری از دانشگاه صنعتی سهند
کارشناس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی


 مهندس حسین منتظم 
  • فوق‌لیسانس مهندسی کشاورزی
راه های ارتباطی
 
  • کد پستی:53581114767
  • شماره تماس:04133419712
  • نشانی سایت: https://ilkhchi.iau.ir/roshd/fa
  • آدرس در فضای مجازی: Instagram: roshd.iauil
 
نمای بیرونی ساختمان مرکز رشد
 

 
دفتر ستادی مرکز رشد واحد ایلخچی
 
 
 
نمای بیرونی فضای استقرار واحدهای فناور


 
 
 
نمای داخلی فضای استقرار واحدهای فناور

کارگاه و آزمایشگاه‌ها
  • کارگاه ریخته گری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  آزمایشگاه‌های مشترک با واحد دانشگاهی