آزمایشگاه تخصصی چسب و پوشش

آزمایشگاه تخصصی چسب و پوشش پارک علم و فناوری با دارا بودن دستگاههای مجهز از معتبرترین شرکتهای جهانی و کارشناسان مجرب برای آزمون ،کنترل کیفیت چسب و پوشش با استناد به روش های  آزمون   استاندارد ملی و  بین المللی  ارائه خدمات مینماید.

دامنه خدمات  آزمایشگاه تخصصی چسب و پوشش پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی:

انجام آزمون های کنترل کیفیت روش های  آزمون   استاندارد ملی و  بین المللی
کنترل کیفی و ارائه برگه مشخصات فنی Datasheet
فرآورده های قابل آزمون در آزمایشگاه آزمایشگاه تخصصی چسب و پوشش:

 انواع مواد اولیه  و محصولات صنایع چسب و پوشش

نشانی: تبریز- خیابان آزادی- تقاطع گلگشت- پارک علم و فناوری - دفتر اداره خدمات فنی و تخصصی 

تلفن: 33362281- 34265090-041 داخلی 240 و نمابر33362282 -041

دستگاه ویسکومتر
دستگاه آزمون سختی شر دیورومتر (Shore durometer)
آون خلا (Vacuum Drying Oven)
فریزر آزمایشگاهی (Deep Freezer)
دستگاه آزمون چسبندگی (Pull Off Adhesion Tester)
دستگاه شبیه ساز شرایط محیطی (رطوبت و دما)
دستگاه آزمون مقاومت سایشی تابر (Taber Abraser)
دستگاه آزمون ضربه ای ایزود (Izod)
دستگاه اندازه گیری خاصیت آنتی استاتیک (Anti Static)
دستگاه آزمون نقطه نرم شدگی و تغییر شکل حرارتی (HDT-Vicat)