آخرین اخبار

1398/06/10 16:31:16
زیرساخت های مورد نیاز پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی با کمک سازمان برنامه و بودجه تقویت خواهد شد
رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور در بازدید از پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی مطرح کرد
1398/06/10 11:10:13
مراسم رو نمایی بسته همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با پارک های علم و فناوری کشور