حوزه ریاست
تلفن تماس سمت نام و نام خانوادگی
33362280 ریاست پارک دکتر عبدالرضا واعظی
33370496 معاون پشتیبانی دکتر غلامرضا دهقان
33366199 معاون فناوری و نوآوری دکتر غلامرضا کیانی
33363370 رئیس دفتر ریاست و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل فرهاد خلقی
33362280  دفتر ریاست زینب احمد زاده
34265079
33363370 کارشناس روابط عمومی مسعود ابراهیمی راد
34265008 کارشناس روابط عمومی حبیب فریدابراهیم نیا


 
حوزه معاونت پشتیبانی
امور اداری
نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
محمد شاهرودی  مدیر امور اداری 34265041
مینا سیفی کارشناس امور اداری 34265012
پرویز اژدر دوست کارپرداز 34265037
رقیه همت وکیلی دبیرخانه مجتمع 34265021 داخلی 127
حمید فریدابراهیم نیا دبیرخانه شهریار 33360017
سید حمید نوحی مسئول انبار و خدمات عمومی 34265021 داخلی 107
امور مالی 
محمد حسین رضاوند مدیر امور مالی 34265016
باقر نصرتی حسابدار 34265020
غلامرضا فیروزی فرد کارشناس امور مالی 34265102
مجتبی ناصرنیا کارشناس امور مالی 34265015
امور عمرانی
حمید تقوایی امور عمرانی 34265030


 
تلفنخانه
ساختمان شهریار مجتمع عصر انقلاب
تلفن 3-33352261 تلفن 34265021
فاکس 33362282 فاکس 34265006


 
حوزه معاونت فناوری و نوآوری
مرکز رشد
نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
بهمن محمدیاری مدیر مراکز رشد وابسته 34265004
ناهیده نورافکن معاون مرکز رشد 34265017
سمیه ایامی مسئول پذیرش 34265120
الهام سیدیان کارشناس استقرارو امور قراردادها 34265044
سمیرا حیدرزاده کارشناس نظارت 34265045
سپیده خدایارپور کارشناس آموزش و مراکز رشد اقماری 34265041
موسسات
مریم آرین خواه کارشناس موسسات 33363144
انفورماتیک
داود جی افرام کارشناس انفورماتیک 34265002
بازاریابی و ارتباطات
حسن جنتی مدیر بازاریابی و ارتباطات 34265014
صالح خداداد لشگری کارشناس بازاریابی و ارتباطات 34265003
فاطمه صفری کارشناس دفتر مالکیت فکری 34265053
خدمات فنی و تخصصی
سعید اصلانی رئیس اداره خدمات فنی و تخصصی 34265090
محمد سلمانی مقدسی کارشناس آزمایشگاه 34265038


  
 

پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی - ساختمان شهریار 1و2

آدرس : تبریز - خیابان آزادی - تقاطع  گلگشت -  ساختمان پارک علم و فناوری استان

تلفن :  33352261 - 041          93- 33370491-041  

نمابر : 33362282- 041

پست الكترونيكي : info@eastp.ir

کدپستی :5165639861
 


 

پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی - مجتمع عصر انقلاب

آدرس :  تبریز - شهرک اندیشه - کیلومتر 2 جاده کرجان- به طرف امام زاده سید محمد آقا کرجانی- مجتمع عصر انقلاب

تلفن: 28-34265021 - 041 

نمابر:  34265006-041

پست الكترونيكي :  info@eastp.ir

کدپستی : 5179895848