اهداف و چشم انداز پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

پارك علمي وفناوري آذربايجان شرقي با نيت گسترش ارتباطات تحقيقاتي صنايع موجود در منطقه با واحد هاي تحقيقاتي و دانشگاههاي منطقه شكل گرفت و هدف اصلي از تشكيل آن ارتقاء فناوري صنايع موجود در قطب صنعتي مربوطه و افزايش توان رقابتي ودر نهايت افزايش ثروت جامعه از اين طريق ميباشد . جمع شدن واحد هاي تحقيقاتي ( اعم از شركتهاي خدمات مهندسي، دفاتر واحدهاي تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها و يا سازمانهاي تحقيقاتي مستقل) در اين منطقه علاوه بر كمك به ارتقاء سطح مبادلات علمي _ فني بين واحدهاي مربوط , امكان بهره برداري حداكثر از ظرفيتهاي صنايع را نيز فراهم مينمايد.

اهداف عمده پارك علمي فناوري استان آذربايجان شرقي :
  • ارتقا و بهبود موجودي تكنولوژيكي صنايع كشور، به منظور بسط و توسعه قدرت رقابت آنهادر بازارهاي داخلي و بويژه بين المللي
  • كاهش زمان مورد نياز در فرآيند تجاري كردن دستاوردهاي پژوهشي، بويژه براي شركتها و صنايع نوپا و آسيب‌پذير
  • كمك به بسط تخصصهاي بين رشته‌اي
  • تشويق به ايجاد شركتهاي كوچك و متوسط (SME) متكي بر تكنولوژيهاي پيشرفته
  • ايجاد ارتباط بين صنايع، مؤسسات دولتي، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي
  • آسان‌سازي همكاري و تشريك مساعي بخشهاي دولتي و خصوصي