موقعیت مکانی سایت های پارک

پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی - ساختمان شهریار 1و2


آدرس : تبریز - خیابان آزادی - تقاطع  گلگشت -  ساختمان پارک علم و فناوری استان

تلفن:  33352261 - 041    93- 33370491-041  

نمابر: 33362282- 041

پست الكترونيكی : info@eastp.ir

کدپستی : 5165639861
 

پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی - مجتمع عصر انقلاب

 

آدرس :  تبریز - شهرک اندیشه - کیلومتر 2 جاده کرجان- به طرف امام زاده سید محمد آقا کرجانی- مجتمع عصر انقلاب

تلفن: 28-34265021 - 041 
نمابر:  334265006-041
پست الكترونيكی :  info@eastp.ir
کدپستی : 5179895848