آزمایشگاه تخصصی رنگ و رزین

آزمایشگاه تخصصی رنگ و رزین پارک علم و فناوری با دارا بودن دستگاههای مجهز از معتبرترین شرکتهای جهانی و کارشناسان مجرب برای آزمون ،کنترل کیفیت رنگ و رزین با استناد به روش های  آزمون   استاندارد ملی و  بین المللی  ارائه خدمات مینماید.

دامنه خدمات  آزمایشگاه تخصصی رنگ و رزین پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی:

  • انجام آزمون های کنترل کیفیت روش های  آزمون   استاندارد ملی و  بین المللی
  • کنترل کیفی و ارائه برگه مشخصات فنی Datasheet

فرآورده های قابل آزمون در آزمایشگاه آزمایشگاه تخصصی رنگ و رزین:

 انواع مواد اولیه  و محصولات صنایع رنگ و رزین

نشانی: تبریز- خیابان آزادی- تقاطع گلگشت- پارک علم و فناوری - دفتر اداره خدمات فنی و تخصصی 

تلفن: 33362281- 34265090-041 داخلی 240 و نمابر33362282 -041

دستگاه ویسکومتر
دستگاه آزمون سختی شر دیورومتر (Shore durometer)
آون خلا (Vacuum Drying Oven)
فریزر آزمایشگاهی (Deep Freezer)
دستگاه آزمون چسبندگی (Pull Off Adhesion Tester)
دستگاه شبیه ساز شرایط محیطی (رطوبت و دما)
دستگاه آزمونهای کشش، خمش، فشار (Universal)
دستگاه ضخامت سنج
دستگاه آزمون مقاومت سایشی تابر (Taber Abraser)
دستگاه آزمون ضربه ای ایزود (Izod)