آخرین اخبار

معرفی مرکز رشد
در راستای تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه توسعه مراکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی، در اسفند ماه 1395 مجوز اولیه تأسیس مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی استان آذربایجان شرقی و با محوریت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی به عنوان سازمان موسس صادر گردید. بر اساس تفاهم همکاری برای راه اندازی و راهبری مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی بین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی و پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، فعالیت این مرکز رشد آغاز شده و در حال حاضر به جذب و پذیرش واحدهای فناور اقدام می نماید.

خدمات و امکانات مرکز رشد 
خدمات قابل ارائه در مرکز شامل استفاده از آزمایشگاه های مجهز مرکز تحقیقات کشاورزی و استفاده از دانش فنی کارشناسان و محققان و مدرسان مرکز ، برگزاری دوره های مورد نیاز فناوران و فضاهای تولیدی و کشاورزی می باشد و محصول تولید شده توسط فناور قابل تبلیغ از طریق مرکز تحقیقات و سازمان جهادکشاورزی می باشد.

آدرس اینترنتی مرکز تحقیقات و مرکز رشد :azaran.areeo.ac.ir
پست الکترونیکی: roshdazaran@areeo.ac.ir
آدرس: تبریز کیلومتر 1 بعد از پلیس راه بستان آباد رویروی شهرک عالی نسب پردیس آموزشی و پژوهشی سعیدآباد
تلفن مرکز رشد: 36300180-041 مرکز رشد در حال حاضر فاقد شماره فاکس است.
شماره فاکس مرکز تحقیقات:   35280942-041   
مدیر مرکز: سید کاظم کرمانی 

 
تصاویر از نمای داخلی، خارجی ، آزمایشگاه ها و کارگاه های ساختمان مرکز رشدپذیرش ایده ها و طرح ها از طریق لینک زیر انجام می شود