میز خدمت

به منظور دستیابی آسان و سریع مردم به خدمات مربوط به این اداره و ارائه خدمات به موقع و موثر به مردم و همچنین تکریم ارباب رجوع میز خدمت در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی با توجه به دستورالعمل های واصله در طبقه همکف ساختمان شهریار 1 واقع در خیابان آزادی نبش خیابان گلگشت مجاور درب ورودی استقرار یافت است و آماده جوابگویی به مراجعه کننده گان محترم می باشد.