روابط عمومی و امور بین الملل

نام : امین

نام خانوادگي : عبدی

تحصيلات : دکترای مهندسی عمران

شماره تماس دفتر: 33370497