آخرین اخبار

کيميا بسپار پارسيان-حقوقی
مدیرعامل: جعفر رازقي
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: شیمی، مواد و متالوژی
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---