جدیدترین محصولات درج شده

ماشین آبیاری قرقره ای با بوم

تعداد بازدید: 164 عدد

کد محصول: 112

شرکت طراح گستر آب آرا توانسته است به عنوان اولین تولید کننده ماشین آبیاری قرقره ای سایز 450/90 در کشور عمل نماید. قبل از این، این سایز از کشورهای اروپایی وارد می شد. این نشانگر توانمندی و دانش بالای شرکت در طراحی و تولید می باشد. شرکت طراح گستر آب آرا در لیست شرکتهای تولید کننده تایید شده توسط وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. همچنین عملکرد ماشین آبیاری قرقره ای این شرکت توسط مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی و مرکز پژوهشی مهندسی و علوم آب دانشگاه تبریز بر روی این دستگاه انجام شده و صحت عملکرد آن تایید شده است.

معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع تایید صلاحیت تولید کنندگان تجهیزات مورد نیاز بخش کشاورزی کشور ، ماشین قرقره ای تولید این شرکت را تایید نموده و در وندور لیست شرکتهای تایید صلاحیت شده قرار داده است .

نام تولیدکننده: طراح گستر آب آرا

شماره تماس: 4186

ایمیل: info@tgabara.com

افزودن نظر :
نام: ایمیل: نظر: