جدیدترین محصولات درج شده

کود مایع ازته (محلول اوره نیترات آمونیوم) (UAN 30%)

تعداد بازدید: 235 عدد

کد محصول: 168

نام تولیدکننده: گلچین برگ سبز

شماره تماس: 0413244112

ایمیل: tabdil.mohandesi@gmail.com

افزودن نظر :
نام: ایمیل: نظر: