آخرین اخبار

مانا نور پژوهان مهر-حقوقی
مدیرعامل: رامین ضیائی مهر
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ثبت نشده
از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز