جدیدترین محصولات درج شده

کیسه اسپتیک 2.5 لیتر استانداردبریر

تعداد بازدید: 152 عدد

کد محصول: 141

این کیسه ها جهت پر کردن پوره، کنسانتره، رب، لبنی و غیره استفاده می شود. مواد پر شده در این کیسه ها نیازی به نگه دارنده و سردخانه ندارند.

نام تولیدکننده: بسته سازان اذر

شماره تماس: 4134219472

ایمیل: info@bibco.co

افزودن نظر :
نام: ایمیل: نظر: