جدیدترین محصولات درج شده

سوپرفسفات تریپل

تعداد بازدید: 44 عدد

کد محصول: 159

سوپر فسفات تریپل گرانوله

فسفر یکی از عناصر اصلی در تغذیه گیاه و بهره وری محصول است. این عنصر در بسیاری از فرآیندهای بیوشیمیایی و انتقال انرژی دخالت دارد. کمبود فسفر موجب اختلال در رشد گیاه شده و جنبه های مختلف متابولیسم آن را تحت تأثیر قرار می دهد. مهمترین عوارض کمبود فسفر کاهش گسترش سلول، جلوگیری از رشد برگها و کوتاهی قد در گیاهان است .همچنین کمبود فسفر موجب کاهش هدایت هیدرولیک ریشه و در صورت دسترس نبودن آب کافی برای گسترش سلولها، موجب کوچک ماندن برگها و جلوگیری از رشد اندام های هوایی می گردد. گیاهان در مواجهه با تنش کمبود فسفر، برخی از راهبردهای مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی را در پیش می گیرند تا بتوانند فسفر را جذب نمایند .قابلیت جذب فسفر در خـاک تحـت تـاثیر عوامل متعددی محدود میگردد کـه از جملـه ایـن عوامـل میتوان به واکنش قلیایی خاک، مقدار زیاد کربنـات کلـسیم و اثرات متقابل سایر عناصر اشاره نمود. استفاده از کودهای فسفاته یک روش معمول برای اصلاح کمبود فسفر در گیاهان است. منبع اصلی تولید کودهای فسفاته، خاک فسفات (آپاتیت) است. در ایران راحت ترین و ارزان ترین راه برای تامین فسفر در خاکهایی که سطح فسفر آنها پایین است استفاده از کودهای سوپر فسفات می باشد. کود سوپر فسفات ساده علاوه بر 16% فسفر قابل جذب گیاه دارای 12% گوگرد و 20% کلسیم است. سوپر فسفات تریپل یا TSP یک کود معدنی حاوی 46 درصد فسفر است. این کود از سنگ فسفات و با افزودن اسید فسفریک تولید میشود.

ترکیبات سازنده : مونو کلسیم فسفات

دستورالعمل مصرف :

پخش کود و سپس مخلوط کردن آن با خاک در باغات 50 الی 100 کیلوگرم در هکتار بصورت چالکود

روش نواری در زراعت 100 الی 150 کیلوگرم در هکتار

در روش پخش کود قبل از کشت کود بطور یکنواخت پخش شده و با خاک مخلوط میگردد . این روش در خاکهایی که سطح فسفر آنها پایین یا متوسط باشد ، کارائی کمتری  نسبت به روش نواری دارد و بنابراین میزان مصرف کود در روش پخش کردن و مخلوط کردن با خاک بایستی دو تا چهار برابر باشد تا بتوان محصولی مساوی با روش نواری بدست آورد بنابراین روش پخش کردن و مخلوط کردن با خاک هنگامیکه مقدار زیادی فسفر برای افزایش محصول مورد نیاز باشد ، اقتصادی و عملی نیست . در روش نواری ، هنگام عملیات کاشت بصورت نواری در نزدیک بذر قرارداده می شود. این کود معمولاً 5/2 تا 5 سانتیمتر در کنار و زیر ردیف بذر قرار داده می شود . مصرف این کود باید براساس آزمون خاک صورت گیرد.

موارد مصرف : جهت مصرف در زراعت ، باغات و تاکستان ها (انگور ، سیفی جات و ...)

نام تولیدکننده: گلچین برگ سبز

شماره تماس: 0413244112

ایمیل: tabdil.mohandesi@gmail.com

افزودن نظر :
نام: ایمیل: نظر: