جدیدترین محصولات درج شده

اسید استیک 15درصد

تعداد بازدید: 325 عدد

کد محصول: 172

اسید استیک 15% 

جهت مصرف در صنعت کاربرد دارد .

نام تولیدکننده: گلچین برگ سبز

شماره تماس: 0413244112

ایمیل: tabdil.mohandesi@gmail.com

افزودن نظر :
نام: ایمیل: نظر: