جدیدترین محصولات درج شده

گروه صنعتی ایرانیان رباتیک و اتوماسیون نژد-حقوقی
مدیرعامل: امیر بابک پور نژدی
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: اتوماسیون صنعتی و همراه
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان/شهر: آذربایجان شرقی / تبریز
شماره تماس:
فاکس:
موبایل: 09359876077
وب سایت: www.nazhd.ir
تلگرام:
اینستاگرام:
توضیحات:لیست محصولات تولیدکننده


بازوی مکانیکی (منیپولیتور)


نام تولیدکننده: گروه صنعتی ایرانیان رباتیک و اتوماسیون نژد

مشاهده جزئیات

سیستم کنترل و پایش وضعیت


نام تولیدکننده: گروه صنعتی ایرانیان رباتیک و اتوماسیون نژد

مشاهده جزئیات

ایستگاه پالتایزینگ (خط بسته بندی و جعبه گذاری)


نام تولیدکننده: گروه صنعتی ایرانیان رباتیک و اتوماسیون نژد

مشاهده جزئیات