آخرین اخبار

رایمند پیشرو نگار تبریز-حقوقی
مدیرعامل: محمد وراسمعيل
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: شیمی، مواد و متالوژی
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---