آخرین اخبار

شرکت نانو پیشگامان سهند-حقوقی
مدیرعامل: رضا موقر
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: کشاورزی و زیست فناوری
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---