آخرین اخبار

اندیش بنیان ایتوک-حقوقی
مدیرعامل: هادی مددلو
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: خدمات فنی و مهندسی، مشاوره و نظارت
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---