آخرین اخبار

مهندسي و ساخت برق بنيان آذربايجان-حقوقی
مدیرعامل: محمدعلی قشنگ پور
نوع شرکت: سهامی خاص
زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---