آخرین اخبار

متالورژي پودر آهني تبريز-حقوقی
مدیرعامل: رامین مهدوی طباطبائی
نوع شرکت: سهامی خاص
زمینه فعالیت: سازنده ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، عمرانی و شهری
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---