آخرین اخبار

کنترل انرژي ايرانيان-حقوقی
مدیرعامل: امير داورمنش
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---