آخرین اخبار

نوآوران زيست گستر ارگ-حقوقی
مدیرعامل: علی فرهادی
نوع شرکت: سهامی خاص
زمینه فعالیت: شیمی، مواد و متالوژی
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---