آخرین اخبار

آذر دوام یول-حقوقی
مدیرعامل: يوسف هادي سيه رود
نوع شرکت: سهامی خاص
زمینه فعالیت: شیمی، مواد و متالوژی
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---