آخرین اخبار

صنايع زيستي ديانا فراتجهيز طب آيين ريوا-حقوقی
مدیرعامل: سيد مرتضي صفوي
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: مهندسی پزشکی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---