آخرین اخبار

شتاب گستر حامی ارک صنعت-حقوقی
مدیرعامل: علی ساتکی
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: خدمات بازاریابی و تجاری سازی
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---