جدیدترین محصولات درج شده

سامانه ی یاخته پژوهان سارای-حقوقی
مدیرعامل: پوران کریمی
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: مهندسی پزشکی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
ساختمان: شهریار دو-سایت اصلی
استان/شهر: آذربایجان شرقی / تبریز
شماره تماس: 04133657714
فاکس:
موبایل: 9144111346
وب سایت: sara-co.com
تلگرام:
اینستاگرام:
توضیحات: