آخرین اخبار

بازرگانی برخط همراه ایرانیان-حقوقی
مدیرعامل: امیر بابایی صدر
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: شیمی، مواد و متالوژی
ساختمان: سایت اصلی
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---
موتور جستجوی هوشمند ترکیبات شیمیایی و ارائه خدمات مجاز بازاریابی اینترنتی و غیر اینترنتی برای افراد حقیقی و حقوقی در حوزه ترکیبات و تجهیزات شیمیایی تحقیقاتی و صنعتی