آخرین اخبار

مهندسين مشاور ساباط طرح انرژي-حقوقی
مدیرعامل: احد مختارپور
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---