آخرین اخبار

آزاد انديشان غزال اوراسيا-حقوقی
مدیرعامل: مهران منفردي
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---