آخرین اخبار

فکر خلاق تبريز-حقوقی
مدیرعامل: حسين حيدرپور
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---