آذر مکاترونيک فرزانه-حقوقی
مدیرعامل: رضا قرباني وليلو
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: مکانیک و مکاترونیک
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان/شهر: آذربایجان شرقی / تبریز
شماره تماس:
فاکس:
موبایل: 9144163940
وب سایت:
تلگرام:
اینستاگرام: