آخرین اخبار

آذر مکاترونيک فرزانه-حقوقی
مدیرعامل: رضا قرباني وليلو
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: مکانیک و مکاترونیک
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---