آخرین اخبار

صنعتگران سهند توان آذربايجان-حقوقی
مدیرعامل: امير لطفي
نوع شرکت: سهامی خاص
زمینه فعالیت: مکانیک و مکاترونیک
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---