آخرین اخبار

پالایشگاه زیست نوری ارس (رشد ارس)-حقوقی
مدیرعامل: مهدی منصوری
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: مهندسی پزشکی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
ساختمان: مرکز رشدارس
استان: آذربایجان شرقی
شهر: جلفا
آدرس: ---