آخرین اخبار

آرتمن صنعت سبز(مرکز رشد مراغه)-حقوقی
مدیرعامل: مازیار فهیمی فرزام
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: مکانیک و مکاترونیک
ساختمان: مرکز رشد مراغه
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مراغه
آدرس: ---