آخرین اخبار

شريف برازمان صنعت(مرکز رشد مراغه)-حقوقی
مدیرعامل: محسن پادروند
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: شیمی، مواد و متالوژی
ساختمان: مرکز رشد مراغه
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مراغه
آدرس: ---