آخرین اخبار

نواندیشان به یاب کیان(مرکز رشد مراغه)-حقوقی
مدیرعامل: حاجی حسینلو و کامیان
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: شیمی، مواد و متالوژی
ساختمان: مرکز رشد مراغه
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مراغه
آدرس: ---