آخرین اخبار

طب گستر عظیم آذران(مرکز رشد مراغه)-حقوقی
مدیرعامل: ثمین رحیمی
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: مهندسی پزشکی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
ساختمان: مرکز رشد مراغه
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مراغه
آدرس: ---