آخرین اخبار

زیست فناوران کاوش پویای باران(مرکز رشد مراغه)-حقوقی
مدیرعامل: راحله مجدانی
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: کشاورزی و زیست فناوری
ساختمان: مرکز رشد مراغه
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مراغه
آدرس: ---