آخرین اخبار

گسترش لوازم نوين ورزشي مبين پارسه ميانه(مرکز رشد میانه)-حقوقی
مدیرعامل: ميلاد حنيفه
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: مکانیک و مکاترونیک
ساختمان: مرکز رشد میانه
استان: آذربایجان شرقی
شهر: میانه
آدرس: ---