آخرین اخبار

صدرا تکين تيوا(مرکز رشد میانه)-حقوقی
مدیرعامل: مهدي جباري
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
ساختمان: مرکز رشد میانه
استان: آذربایجان شرقی
شهر: میانه
آدرس: ---