آخرین اخبار

ايمن بهداشت صبا(مرکز رشد میانه)-حقوقی
مدیرعامل: امير قره داغي
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: مهندسی پزشکی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
ساختمان: مرکز رشد میانه
استان: آذربایجان شرقی
شهر: میانه
آدرس: ---