آخرین اخبار

ساوالان بسپار صنعت(شهید مدنی)-حقوقی
مدیرعامل: صالح وحدتی خواجه
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: مهندسی پزشکی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
ساختمان: مرکز رشد شهید مدنی
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---