آخرین اخبار

مهر آذر پرداز نيرو(شهید مدنی)-حقوقی
مدیرعامل: محمد علي توکلي قاضي جهاني
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
ساختمان: مرکز رشد شهید مدنی
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---